Kategorier

Information

Tillverkare

Leverantörer

Inga leverantörer

Bästsäljare

Extrapriser

Vår Integritetspolicy i korthet

Sölvesborgs Gross-Mix AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Sölvesborgs Gross-Mix AB följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Sölvesborgs Gross-Mix AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


Sölvesborgs Gross-Mix AB, 556949-6796, Löparevägen 1, 29439 Sölvesborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Sölvesborgs Gross-Mix AB behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och köphistorik, leveransadress, IP-adress, webbläsare och telefonnummer. För privatpersoner sparar vi även personnummer vid köp. 

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt: 

Genom att själv ändra i dina inställningar över vår kommunikation till dig 

Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev 

Kontakta vår kundservice via e-post på butik@grossmix.se


2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. 

Som privatperson kommer också ditt personnummer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Sölvesborgs Gross-Mix AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. 

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. 

Om hela eller delar av Sölvesborgs Gross-Mix AB verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. 

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. 

Sölvesborgs Gross-Mix AB använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.


4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Sölvesborgs Gross-Mix AB sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Sölvesborgs Gross-Mix AB eller Sölvesborgs Gross-Mix AB Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft. 

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. 

Sölvesborgs Gross-Mix AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Sölvesborgs Gross-Mix AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Sölvesborgs Gross-Mix AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: butik@grossmix.se . Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


6. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Sölvesborgs Gross-Mix AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.


7. Ändringar i Integritetspolicy

Sölvesborgs Gross-Mix AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.


8. Cookies

Sölvesborgs Gross-Mix AB webbplats använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. För att vårt shoppingsystem ska fungera är dessa filer nödvändiga. Vad sparas? Vi använder en cookie för att komma ihåg om du är inloggad och vilka inställningar du har valt. Detta är en så kallad session-cookie, det betyder att den tas bort när du stänger din webbläsare.


Follow us on Facebook